Verraes logo NL | EN | FR

"Intellectual property rights turn creativity into assets"

Emmanuel Verraes
"Advocaten: Sabam mag geen auteursrechten vragen voor embedden YouTube-video's" (De Tijd, 16 april 2015)

De auteursrechtenmaatschappij Sabam klopt aan bij mensen en bedrijven die muziekclips van YouTube integreren (embedden) op hun eigen website. Volgens juristen maakt Sabam voor de rechtbank geen kans.

Gesponsorde links

De krant De Morgen maakt donderdag melding van een geval waarbij Sabam voor auteursrechten kwam aankloppen bij een vrouw die een foto- en muziekwebsite beheert, en regelmatig clips van YouTube op haar site plaatst. Op zich is dat niet echt nieuws. Er zijn al eerder meldingen geweest van website-uitbaters die een factuur van Sabam in de bus kregen voor het embedden van video’s.

YouTube zelf maakt dat embedden heel gemakkelijk – je moet gewoon een stukje code van YouTube op de eigen website plakken – en moedigt het zelfs aan. Dankzij het embedden op externe sites kunnen populaire video’s zich immers snel verspreiden. Wanneer een clip op een andere site bekeken wordt, wordt dat door YouTube meegeteld als een ‘view’, en hoe meer views, hoe meer reclamegeld de videosite kan verdienen.

Er was lang juridische onzekerheid over de vraag of auteursrechten verschuldigd waren op beschermde content die op die manier van YouTube wordt overgenomen. De voormalige minister van Economie, Johan Vande Lanotte (sp.a), kon er drie jaar geleden geen uitsluitsel over geven toen hem de vraag in het parlement werd voorgelegd. De rechtbanken moesten het maar uitmaken.

In oktober vorig jaar velde het Europese Hof van Justitie een belangrijk arrest (BestWater) dat zegt dat embedden geen probleem is als het om content gaat die toch al vrij beschikbaar was op de originele bronsite. Volgens  juristen betekent dat dat er geen auteursrechten op betaald moeten worden. Eerder was er een gelijkaardig arrest (Svenson) in een zaak over het linken naar artikelen van journalisten die op andere websites vrij toegankelijk zijn.

Maar Sabam ziet dat anders. Volgens Sabam is er bij embedden sprake van reproducties van het originele werk, waarvoor de toestemming van de auteur nodig is. Indien het gaat om websites die geld verdienen aan de YouTube-filmpjes, zijn ze volgens de organisatie wel degelijk een vergoeding verschuldigd. Het volstaat volgens Sabam dat er op de website advertenties staan om van zo’n commercieel hergebruik te spreken. Waarmee in ons land wellicht honderden of zelfs duizenden blogs en websites in het vizier lopen van de auteursrechtenmaatschappij. Dat vooruitzicht veroorzaakt veel beroering op sociale media.

Maar juristen maken brandhout van die redenering. 'Bij embedden wordt verwezen naar de originele video op de servers van YouTube en is er dus geen sprake van reproductie', zegt advocaat Anthony Van der Planken van het kantoor Van Innis & Delarue. De Europese arresten laten volgens hem aan duidelijkheid niets te wensen over. Van der Planken wijst erop dat de 'Nederlandse Sabam', de Stichting Brein, tot vorig jaar ook een bijdrage vroeg voor geëmbedde video's, maar daarmee is gestopt omwille van de Europese rechtspraak.

De gespecialiseerde advocaat Emmanuel Verraes, die eerder al in een gelijkaardig dossier tegen Sabam heeft gepleit, is dezelfde mening toegedaan. 'De Europese rechtspraak  stelt duidelijk dat het embedden en linken naar vrij toegankelijke websites geen nieuwe mededeling aan het publiek inhoudt. Dat betekent dat men de auteur daarvoor niet om toestemming moet vragen', zegt hij. Van extra auteursrechten kan er volgens de advocaten dan ook  geen sprake zijn.

Websites die van  Sabam toch een factuur krijgen, maken volgens hen een goede kans om een zaak te winnen voor de rechtbank. 'Sabam volgt een bepaalde agenda en aarzelt niet om zichzelf daarbij af en toe boven de wet te plaatsen. Sabam probeert in de hoop om af toe toch te kunnen winnen', klinkt het nog.

Bron: Tijd

Terug

Twitter feedEVERRAES BV BVBA ("VERRAES") hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. VERRAES zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

VERRAES kan deze privacy statement/cookie statement van tijd tot tijd aanpassen (datum laatste aanpassing: 07/01/2013). Via de hyperlink "Privacy" op de website kan u de laatste versie te allen tijde inzien.

Doeleinden persoonsgegevens

Als u VERRAES een e-mail zendt, zal VERRAES uw persoonsgegevens gebruiken om op uw vragen of opmerkingen te reageren. Als u zich inschrijft voor het ontvangen van nieuwsbrieven, of bepaalde evenementen of seminaries, gebruikt VERRAES uw persoonsgegevens om u de nieuwsbrieven te sturen, respectievelijk om u te registreren als deelnemer aan het evenement of seminarie. Ook in het kader van onze commerciële relatie zou VERRAES u nieuwsbrieven of uitnodigingen kunnen sturen. VERRAES kan uw persoonsgegevens ook verwerken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, of - indien van toepassing - in het kader van de (uitvoering van haar) dienstverlening. Ten slotte biedt deze website ook de mogelijkheid om online te solliciteren in het kader waarvan ook persoonsgegevens worden verwerkt.

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van "cookies". Dit zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website op de computer van een gebruiker worden geplaatst. VERRAES plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de communicatie over het internet uit te voeren, of om een gevraagde dienst te leveren. Als u bijvoorbeeld een taalkeuze maakt voor Nederlandstalig, of Engelstalig wordt een cookie geplaatst om de website in de gekozen taal te tonen. Deze functionele cookies zijn sessie cookies. Deze zijn tijdelijk en worden verwijderd wanneer u de browser sluit na het bezoek aan de website.

Daarnaast kunnen cookies worden geplaatst van externe (social media) bedrijven zoals Linkedin en Twitter om functionaliteit zoals promoten/liken of delen/sharen op de website van VERRAES mogelijk te maken en om te controleren of u bent ingelogd op de betreffende social media site. Hier kunt u de privacyverklaringen lezen van deze bedrijven om te zien waarvoor zij deze gegevens gebruiken:

http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy
https://twitter.com/privacy

VERRAES heeft geen invloed op het gebruik van gegevens door deze bedrijven en/of andere derden.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies geaccepteerd worden, niet (langer) geaccepteerd worden, of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de 'Help'-functie (in de toolbar) van de meeste browsers.

Uw rechten

U heeft het recht VERRAES te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u te richten aan Verraes Advocaten, Brugmannlaan 16, 1060 Brussel of contact@verraes-law.com. Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek te richten aan Verraes Advocaten, Brugmannlaan 16, 1060 Brussel of contact@verraes-law.com. VERRAES zal u dan geen (verdere) marketing informatie sturen.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

VERRAES wil dat uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk worden verwerkt. VERRAES streeft dan ook naar een veilige overbrenging van uw persoonsgegevens van uw computer naar haar servers. VERRAES heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacybeleid kunt u contact opnemen met:

Verraes Advocaten
Brugmannlaan 16
1060 Brussel

contact@verraes-law.com