Verraes logo NL | EN | FRVoorstelling

VERRAES is een onafhankelijk kantoor met een uitgebreide expertise inzake intellectuele rechten, ICT-recht en media & entertainmentrecht. Daarnaast biedt het een veelzijdige ondersteuning in contractenrecht, commercieel recht en specifieke aan IP en ICT gerelateerde rechtsdomeinen.

Het kantoor vertegenwoordigt een breed spectrum aan actoren uit de industriële en creatieve sector. Naast de klassieke industrieën behoren ook innoverende en digitale ondernemers tot het cliënteel. Binnen de media- en entertainmentsector zijn dit multinationale en onafhankelijke platenmaatschappijen, nationaal en internationaal actieve artiesten en componisten, artiestenmanagers, muziekuitgevers, beheersvennootschappen, radio- en televisiezenders, audiovisuele productiehuizen, scenaristen, acteurs en tv-persoonlijkheden, auteurs, journalisten, print- en multimediabedrijven, architecten, designers, kunstenaars en kunstgalerijen, promo- en marketingbureaus, evenement- en concertorganisatoren, enz.

U kunt niet enkel terecht voor advies, contracten, onderhandelingen en gerechtelijke procedures, maar eveneens voor een globale bijstand bij het uitbouwen van een intellectuele rechtenportfolio.

Gedegen en gespecialiseerde dienstverlening wordt geboden tegen competitieve tarieven.

Visie

Het kantoor staat voor een pragmatische aanpak en heeft bij de juridische beoordeling oog voor de economische/zakelijke belangen en gevoeligheden. Degelijkheid (ad rem), vooruitziendheid, reactiesnelheid en flexibiliteit zijn belangrijke waarden van het kantoor.

Enkele referenties

VRT

"De VRT heeft als groot mediabedrijf in haar activiteiten een voortdurende nood aan gedegen juridisch advies op het vlak van mediaregelgeving, intellectuele rechten, collectieve beheersvennootschappen, contracten…, om maar enkele aspecten te noemen. Het kantoor Verraes kent de mediasector. Voor ons is deze expertise van grote waarde."

Peter Claes, Algemeen Directeur Media en Productie, VRT

Sony Music

"Door zijn jarenlange ervaring in de entertainmentsector is het kantoor Verraes door en door vertrouwd met alle juridische en zakelijke aspecten en praktijken in de business. Het is dan ook een logische keuze van Sony om op deze expertise een beroep te doen."

Michel Van Buyten, Managing Director Benelux, Sony Music Entertainment

Guy Bouten

"In het dossier van de Bende van Nijvel stond ik als journalist tot tweemaal terecht op vordering van gangster Philippe De Staerke en ex-rijkswachter Robert Beijer. Ik had hen, in het kader van mijn journalistieke activiteiten, onder meer beschuldigd van lidmaatschap van de Bende. Zowel in de burgerlijke als in de strafrechtelijke procedure voor de rechtbanken in Brussel heeft mediarechtspecialist Meester Verraes mijn rechten vakkundig verdedigd en het dossier tot een goed einde gebracht."

Guy Bouten, journalist

Creax

"CREAX ondersteunt het innovatie- en R&D-proces van bedrijven in diverse sectoren. Hierbij spelen intellectuele eigendomsrechten een belangrijke rol. Een betrouwbare, gespecialiseerde juridische ondersteuning is bijgevolg een absolute noodzaak. Het technisch-strategische inzicht in het octrooirecht en de onderlegdheid in het begeleiden van technologieoverdrachten waarmee het advocatenkantoor Verraes ons omringt, betekenen voor ons een vaste waarde."

Mathieu Mottrie, Managing Partner, Creax

Live Entertainment

"IP is waar het rond draait in ons bedrijf en dus doen we er ook alles aan om onze creaties goed te beschermen. Dankzij onze advocaat, Mr. Verraes, zijn we er onder meer in geslaagd om via een hogere beroepsprocedure een voor ons belangrijke naam van een tv-programma geregistreerd te krijgen als woordmerk, wat in eerste instantie door de bevoegde autoriteiten onmogelijk werd gemaakt."

Henk Vermeulen, Managing Director, Live Entertainment

Brasserie D'Ebly

"De deskundigheid van het kantoor op het domein van het merkenrecht was beslissend voor het voortbestaan van onze onderneming. Dankzij hen hebben we een voor ons cruciale merkenprocedure gewonnen."

Gaëtan Patin, eigenaar, Brasserie D'Ebly

Screen.Brussels

"Screen.Brussels wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest positioneren als een uitmuntend middelpunt voor audiovisuele en daaraan gerelateerde innovatieve technologieën op wereldniveau. Met het oog op een expansie en verbetering van de competitiviteit van de bedrijven in die sector, brengen we hen in contact met specialisten die hen advies en professionele steun verlenen. Aangezien Verraes in de sector bekend staat om zijn doortastend inzicht in de audiovisuele business en technologie, bevelen we het kantoor uitdrukkelijk aan bij onze leden en doen we op bestendige basis een beroep op zijn juridische ondersteuning."

Guillaume Béland, Cluster Manager, Screen.Brussels

Digizik

"Het kantoor Verraes begeleidt ons in al onze strategische beslissingen in verband met het auteursrecht, maar eveneens in alle juridische aspecten bij het beheer van ons agentschap. We waarderen enorm de kwaliteit van de opvolging, flexibiliteit en bekwaamheid van het kantoor bij het aanreiken van op maat gemaakte oplossingen, die beantwoorden aan onze specifieke juridische noden."

Gregory Lefillatre, directeur, DigizikEVERRAES BV BVBA ("VERRAES") hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. VERRAES zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

VERRAES kan deze privacy statement/cookie statement van tijd tot tijd aanpassen (datum laatste aanpassing: 07/01/2013). Via de hyperlink "Privacy" op de website kan u de laatste versie te allen tijde inzien.

Doeleinden persoonsgegevens

Als u VERRAES een e-mail zendt, zal VERRAES uw persoonsgegevens gebruiken om op uw vragen of opmerkingen te reageren. Als u zich inschrijft voor het ontvangen van nieuwsbrieven, of bepaalde evenementen of seminaries, gebruikt VERRAES uw persoonsgegevens om u de nieuwsbrieven te sturen, respectievelijk om u te registreren als deelnemer aan het evenement of seminarie. Ook in het kader van onze commerciële relatie zou VERRAES u nieuwsbrieven of uitnodigingen kunnen sturen. VERRAES kan uw persoonsgegevens ook verwerken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, of - indien van toepassing - in het kader van de (uitvoering van haar) dienstverlening. Ten slotte biedt deze website ook de mogelijkheid om online te solliciteren in het kader waarvan ook persoonsgegevens worden verwerkt.

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van "cookies". Dit zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website op de computer van een gebruiker worden geplaatst. VERRAES plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de communicatie over het internet uit te voeren, of om een gevraagde dienst te leveren. Als u bijvoorbeeld een taalkeuze maakt voor Nederlandstalig, of Engelstalig wordt een cookie geplaatst om de website in de gekozen taal te tonen. Deze functionele cookies zijn sessie cookies. Deze zijn tijdelijk en worden verwijderd wanneer u de browser sluit na het bezoek aan de website.

Daarnaast kunnen cookies worden geplaatst van externe (social media) bedrijven zoals Linkedin en Twitter om functionaliteit zoals promoten/liken of delen/sharen op de website van VERRAES mogelijk te maken en om te controleren of u bent ingelogd op de betreffende social media site. Hier kunt u de privacyverklaringen lezen van deze bedrijven om te zien waarvoor zij deze gegevens gebruiken:

http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy
https://twitter.com/privacy

VERRAES heeft geen invloed op het gebruik van gegevens door deze bedrijven en/of andere derden.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies geaccepteerd worden, niet (langer) geaccepteerd worden, of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de 'Help'-functie (in de toolbar) van de meeste browsers.

Uw rechten

U heeft het recht VERRAES te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u te richten aan Verraes Advocaten, Brugmannlaan 16, 1060 Brussel of contact@verraes-law.com. Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek te richten aan Verraes Advocaten, Brugmannlaan 16, 1060 Brussel of contact@verraes-law.com. VERRAES zal u dan geen (verdere) marketing informatie sturen.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

VERRAES wil dat uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk worden verwerkt. VERRAES streeft dan ook naar een veilige overbrenging van uw persoonsgegevens van uw computer naar haar servers. VERRAES heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacybeleid kunt u contact opnemen met:

Verraes Advocaten
Brugmannlaan 16
1060 Brussel

contact@verraes-law.com